Skip to content

Điều khoản sử dụng của Poker King

Bạn (“Người dùng” hoặc “Bạn”) nên đọc toàn văn Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này (“Thỏa thuận”) trước khi sử dụng các sản phẩm của Poker King. Khi thỏa thuận được ký kết, điều đó có nghĩa là bạn nhận ra thương hiệu được sở hữu và kiểm soát bởi Poker King.

Xin lưu ý rằng thỏa thuận này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Poker King.
Trò chơi “Tiền thật”
Bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây để chơi các trò chơi bằng tiền thật.
Bạn đồng ý với các điều khoản của chúng tôi
Khi bạn nhấp vào nút “Tôi đồng ý” và sử dụng phần mềm (như được xác định bên dưới) trong quá trình cài đặt phần mềm, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận, chính sách bảo mật, quy tắc poker và quy tắc trò chơi Phiên bản).

Phần mềm của chúng tôi

Trong phạm vi của thỏa thuận này, “phần mềm” đề cập đến bất kỳ phần mềm nào chúng tôi cung cấp cho bạn thông qua bất kỳ phương tiện nào, bất kể bạn có thể tải xuống phần mềm này cho thiết bị của người dùng cuối hay không. Do đó, “phần mềm” bao gồm www.pukeking.com/, www.pokerking.club/ có thể được tải xuống hoặc cung cấp cho các thiết bị của người dùng cuối (bao gồm nhưng không giới hạn ở điện thoại di động, PDA, máy tính bảng, phát minh hiện có hoặc tương lai trên thị trường) Bất kỳ loại thiết bị di động hoặc thiết bị di động nào khác) (từng được gọi là “thiết bị”) của phiên bản phần mềm di động Poker King và tất cả phần mềm được liên kết của phần mềm.

1. Cấp phép / Sở hữu trí tuệ

1.1

Theo các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận, Poker King cấp cho người dùng các quyền không độc quyền, cá nhân, không thể chuyển nhượng, cho phép người dùng cài đặt và sử dụng phần mềm trên thiết bị (nếu thích hợp) để truy cập máy chủ Poker King và chơi Trò chơi bằng tiền thật (sau đây gọi là “trò chơi”) (phần mềm và trò chơi được gọi chung là “dịch vụ”).

1.2

Poker King cho phép bạn sử dụng phần mềm cá nhân. Xin lưu ý rằng những người sau đây không thể sử dụng dịch vụ: (i) dưới 18 tuổi; (ii) dưới độ tuổi trưởng thành hợp pháp của khu vực tài phán mà họ được đặt và (iii) những người liên quan đến trang web bị cấm sử dụng trong khu vực tài phán. Poker King không thể xác minh tính hợp pháp của dịch vụ tại các khu vực pháp lý khác nhau và người dùng có trách nhiệm xác nhận xem việc sử dụng dịch vụ có hợp pháp hay không.

1.3

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng về tuổi bất cứ lúc nào để đảm bảo rằng không có trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ. Nếu bạn không cung cấp bằng chứng chính xác về tuổi hoặc chúng tôi nghi ngờ bạn là trẻ vị thành niên, chúng tôi cũng có quyền tạm thời đóng hoặc hủy vĩnh viễn tài khoản của bạn, tạm thời hoặc vĩnh viễn cấm bạn sử dụng dịch vụ.

1,4

Poker King có tất cả các quyền đối với phần mềm và mã, cấu trúc và tổ chức của nó, bao gồm bản quyền, bí mật thương mại, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác. Theo các hạn chế được áp đặt bởi luật pháp hiện hành, bạn không được:

A. Sao chép, phân phối, xuất bản, kỹ sư đảo ngược, tháo rời, dịch ngược, sửa đổi, dịch hoặc cố gắng truy cập mã nguồn để tạo các dẫn xuất của mã nguồn phần mềm;
B. Bán hàng, chuyển nhượng, giấy phép con, chuyển nhượng, phân phối, cho thuê phần mềm;
C. Cung cấp phần mềm cho bên thứ ba thông qua mạng máy tính hoặc các kênh khác;
D. Xuất khẩu phần mềm sang bất kỳ quốc gia nào (bằng phương tiện vật lý hoặc điện tử);
E. Sử dụng phần mềm theo cách bị cấm theo luật và quy định hiện hành.
(Mỗi tên “sử dụng trái phép”).
Poker King bảo lưu tất cả các quyền ngụ ý hoặc các quyền khác không được cấp rõ ràng cho người dùng trong thỏa thuận này và bảo lưu tất cả các quyền, quyền tài sản và lợi ích cho phần mềm. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, chi phí hoặc chi phí gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng trái phép của bạn. Khi bạn phát hiện ra rằng ai đó đã sử dụng trái phép, bạn nên thông báo ngay cho Poker King và cung cấp hỗ trợ hợp lý khi Poker King tiến hành điều tra dựa trên thông tin bạn cung cấp.

1,5

Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên thương mại và / hoặc tên miền nào khác (sau đây gọi là “nhãn hiệu”) được sử dụng bởi Poker King trong trang web và / hoặc phần mềm đều thuộc về Poker King và các thực thể này bảo lưu mọi quyền đối với các nhãn hiệu nói trên. Ngoài ra, tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm Poker, hình ảnh, hình ảnh, đồ họa, hình ảnh, hoạt hình, video, âm nhạc, âm thanh và văn bản (sau đây gọi là “nội dung trang web”), thích bản quyền và / hoặc kiến ​​thức khác Quyền tài sản, quyền. Bạn thừa nhận rằng bạn không thể có được bất kỳ quyền nào đối với nội dung trang web, nhãn hiệu hoặc bất kỳ phần nào của nó bằng cách sử dụng các dịch vụ và trang web. Bạn không được sử dụng nội dung trang web và / hoặc nhãn hiệu trong mọi trường hợp mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Poker King. Ngoài ra, bạn đồng ý không tham gia bất kỳ hành động nào gây thiệt hại hoặc có thể làm hỏng quyền của Poker King đối với phần mềm, nhãn hiệu, nội dung trang web (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ) và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho hình ảnh hoặc danh tiếng của Poker King và nhân viên, giám đốc, giám đốc điều hành, chuyên gia tư vấn Bất kỳ hành vi.

1.6

Bạn đảm bảo rằng tên và hình ảnh (như tên người dùng và hình đại diện) bạn sử dụng trong trang web và các mục đích liên quan đến dịch vụ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn cấp cho Poker King một giấy phép toàn cầu, không thể hủy ngang, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền và cho phép người sau sử dụng tên và hình ảnh bạn sử dụng trong trang web và các mục đích liên quan đến dịch vụ tuân thủ chính sách bảo mật .

2. Không bảo đảm

2.1

Dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và Poker King không cung cấp bất kỳ, tất cả các đảm bảo rõ ràng hoặc ngụ ý. Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ đảm bảo hoặc tuyên bố nào cho bạn về chất lượng dịch vụ, mọi ứng dụng, tính đầy đủ và độ chính xác.

2.2

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn dịch vụ an toàn và chất lượng nhất, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, dịch vụ sẽ kịp thời và không có lỗi, các lỗi sẽ được sửa chữa và phần mềm và trang web sẽ không có vi-rút, lỗi hoặc các vấn đề khác.

2.3

Poker King có quyền đình chỉ, dừng lại, ngay lập tức, theo quyết định tuyệt đối của mình, khi thấy cần thiết (ví dụ: nhưng không giới hạn ở: chúng tôi đã biết rằng bạn đã tham gia thỏa thuận cấm đánh bạc tự nguyện với bất kỳ nhà cung cấp trò chơi nào hoặc để quản lý, duy trì hoặc cập nhật phần mềm). Thay đổi, hủy bỏ hoặc mở rộng dịch vụ mà không cần thông báo trước. Poker King không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do quyết định này gây ra.

3. Giấy phép

3,1

Poker King có quyền mở, duy trì và đóng tài khoản người dùng trang web. Bất kỳ quyết định nào của nhóm quản lý Poker King liên quan đến tài khoản người dùng, sử dụng dịch vụ và giải quyết tranh chấp là quyết định cuối cùng và người dùng không thể đăng ký để xem xét hoặc kháng cáo. Tài khoản được tạo bởi người dùng sau đây được gọi là tài khoản Poker King. Tài khoản Poker King cho phép bạn truy cập tất cả các trang web mà Poker King cung cấp theo các điều khoản của thỏa thuận này (tùy thuộc vào vị trí địa lý của bạn). Tất cả các tham chiếu đến “tài khoản người dùng” hoặc “tài khoản” trong thỏa thuận này đều đề cập đến tài khoản Poker King của bạn.

4. Tuyên bố và bảo lãnh của bạn

Bạn tiếp tục tuyên bố, bảo đảm, hứa và đồng ý trước và sau khi sử dụng dịch vụ:

4.1

Có nguy cơ mất tiền khi sử dụng dịch vụ và Poker King không chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất đó;

4.2

Việc bạn sử dụng dịch vụ hoàn toàn dựa trên sự lựa chọn và đánh giá của bạn, có nguy cơ của riêng bạn;

4.3

Để giúp chúng tôi tuân thủ các yêu cầu quy định và cho phép bạn truy cập và sử dụng phần mềm và / hoặc dịch vụ thông qua trang web của chúng tôi, bạn sẽ cần cung cấp một số chi tiết cá nhân (bao gồm chi tiết về phương thức thanh toán) và đồng ý với chúng tôi (hoặc của chúng tôi Đại diện bên thứ ba) để truy cập và sử dụng dữ liệu vị trí của bạn và / hoặc các dữ liệu và thông tin khác có nguồn gốc từ thiết bị / máy tính của bạn để bạn có thể sử dụng dịch vụ / phần mềm. Bạn đồng ý cho chúng tôi (hoặc đại diện bên thứ ba của chúng tôi) truy cập và sử dụng dữ liệu đó cho các mục đích trên. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi quy định này, bạn không được sử dụng phần mềm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi. Poker King sẽ xử lý các chi tiết cá nhân của bạn theo luật pháp và quy định bảo vệ dữ liệu của Philippines theo chính sách bảo mật;

4,4

Bạn chịu trách nhiệm về số tiền bạn đã giành được khi sử dụng dịch vụ và các khoản thuế bạn phải trả cho các giải thưởng.

4,5

Mạng viễn thông và các dịch vụ truy cập Internet bạn cần truy cập và sử dụng dịch vụ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Poker King. Poker King không chịu trách nhiệm đối với các kết nối bị rớt, tốc độ mạng chậm, hạn chế lưu lượng hoặc các lỗi khác;

4.6

Bạn đã đến tuổi 18 và hiện không có lệnh cấm đánh bạc tự nguyện trên bất kỳ trang web cá cược trực tuyến hoặc di động nào. Nếu bạn đạt được thỏa thuận cấm đánh bạc tự nguyện với bất kỳ nhà cung cấp trò chơi nào, bạn sẽ thông báo ngay cho chúng tôi.

5. Hành vi sử dụng bị cấm

5.1

Sửa đổi phần mềm. Người dùng không được cố gắng sửa đổi, tháo rời, dịch ngược hoặc thiết kế ngược phần mềm.

5,2

sử dụng cá nhân. Dịch vụ này chỉ dành cho sử dụng cá nhân của người dùng. Người dùng chỉ có thể đặt cược cho giải trí cá nhân. Người dùng không bao giờ được sử dụng “tài khoản tiền tệ thực” của mình trong Poker King cho các mục đích khác ngoài việc sử dụng dịch vụ. Khi người dùng cung cấp thông tin cho Poker King, họ phải cung cấp thông tin đầy đủ và đúng sự thật và có nghĩa vụ cập nhật thông tin chi tiết khi thay đổi.

5,3

Thông đồng. Nghiêm cấm người dùng thông đồng với gian lận bằng cách chia sẻ thẻ lỗ hoặc các phương pháp khác. Trong số các biện pháp khác, Poker King có quyền hạn chế chỗ ngồi và / hoặc cấm người dùng tham gia vào một bàn hoặc trò chơi nhỏ, bao gồm cấm hai hoặc nhiều người dùng tham gia cùng một bàn hoặc trò chơi mini cùng một lúc. Ngoài ra, Poker King có quyền coi sự gian lận hoặc cố thông đồng giữa những người chơi (bao gồm cả người dùng) là vi phạm hợp đồng lớn, và sau đó có quyền đóng tài khoản của những người dùng tham gia hoặc cố gắng tham gia vào các hoạt động đó (có hoặc không thành công).

5,4

Chương trình viện trợ nước ngoài (EPA). Poker King cấm các chương trình viện trợ nước ngoài được thiết kế để mang đến cho người chơi một “lợi thế không công bằng” (sau đây gọi là “Chương trình EPA”). “Bên ngoài” đề cập đến phần mềm máy tính không phải là phần mềm này và cơ sở dữ liệu hoặc kho lưu trữ không dựa trên phần mềm (như trang web hoặc dịch vụ đăng ký). “Lợi thế không công bằng” đề cập đến việc người dùng truy cập hoặc tổng hợp thông tin về những người chơi khác mà họ không thể thấy trong trò chơi.

5,5

Người chơi tự động (robot). Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo bị nghiêm cấm trong dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở “robot”. Tất cả các hành động của người dùng liên quan đến dịch vụ phải được thực hiện bởi chính người dùng thông qua giao diện người dùng bằng phần mềm.

5,6

Bạn đồng ý rằng Poker King có thể thực hiện các biện pháp để phát hiện và ngăn chặn người dùng sử dụng các chương trình EPA bị cấm. Các biện pháp này bao gồm nhưng không giới hạn trong việc kiểm tra các chương trình phần mềm đang chạy trên máy tính của người dùng và phần mềm Poker King cùng một lúc. Bạn đồng ý không cố gắng bỏ qua, can thiệp hoặc ngăn chặn các biện pháp này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng phần mềm của bên thứ ba có thể bỏ qua, can thiệp hoặc ngăn chặn các biện pháp này.

5,7
Nhượng bộ chip. Bán phá giá chip có nghĩa là người dùng cố tình mất tay để chuyển chip cho người chơi khác. Bất cứ ai tham gia hoặc cố gắng tham gia chuyển tiền trong khi sử dụng dịch vụ, bao gồm cả bên nhận tiền, sẽ bị cấm sử dụng dịch vụ vĩnh viễn và có thể đóng ngay tài khoản của người dùng. Tại thời điểm này, Poker King không bắt buộc phải trả lại bất kỳ khoản tiền nào trong tài khoản người dùng của bạn.

5,8

Gian lận. Ví dụ: Poker King tin rằng người dùng sử dụng dịch vụ để tham gia hoặc cố gắng tham gia lừa đảo, bất hợp pháp, không trung thực,
Các hoạt động không phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào được chỉ định trong Điều 5 hoặc bất kỳ thao tác nào khác
Hoạt động trò chơi thẻ, hoặc thanh toán gian lận (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp, lừa đảo
Từ chối, rửa tiền), Poker King có quyền áp dụng các biện pháp mà mình cho là phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
A. Ngay lập tức chặn người dùng truy cập dịch vụ;
B. Đóng tài khoản người dùng trong Poker King;
C. Tịch thu tiền trong tài khoản người dùng;
D. Tiết lộ thông tin liên quan (bao gồm cả danh tính người dùng) cho các tổ chức tài chính có quyền hợp pháp để có được thông tin,
Bộ phận liên quan và / hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và / hoặc
E. Tập tin hành động pháp lý chống lại người dùng.

5,9

Người dùng có thể sử dụng dịch vụ trên thiết bị để thực hiện các giao dịch trao đổi tiền tệ trên các khoản tiền trong tài khoản người dùng (sau đây gọi là “
Chức năng trao đổi tiền tệ “).
Nghiêm cấm sử dụng chức năng trao đổi tiền tệ và / hoặc tài khoản người dùng để giao dịch hoặc đầu cơ tiền tệ. Để tránh chức năng trao đổi tiền tệ
Sử dụng không đúng cách, chúng tôi có quyền tùy ý:
A. Từ chối hoặc đảo ngược giao dịch trao đổi tiền tệ thông qua chức năng trao đổi tiền tệ và / hoặc
B. Hạn chế số lượng tiền tệ mà người dùng giữ trong tài khoản của người dùng và số tiền mà người dùng có thể trao đổi
Số tiền; và / hoặc
C. Yêu cầu người dùng sử dụng tiền tệ trong tài khoản người dùng để chơi trò chơi trước khi họ có thể rút tiền hoặc sử dụng

Sử dụng khác và / hoặc

5.10

Cư dân (bao gồm cả khách truy cập tạm thời) của một số khu vực pháp lý nhất định (bao gồm cả khu vực pháp lý nơi người chơi phải tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan và phải sử dụng các phiên bản cụ thể của phần mềm trò chơi) bị cấm gửi vào tài khoản hoặc tham gia các trò chơi tiền tệ thực sự (sau đây gọi là khu vực pháp lý bị vô hiệu hóa “). Để tránh nghi ngờ, các quy định hạn chế nói trên cấm các trò chơi tiền thật trong các khu vực pháp lý bị cấm cũng áp dụng cho cư dân hoặc công dân của các quốc gia khác trong phạm vi quyền hạn bị cấm. Nỗ lực phá vỡ các hạn chế nói trên trong các khu vực pháp lý bị cấm là vi phạm thỏa thuận. Nỗ lực phá vỡ bao gồm, nhưng không giới hạn, giả mạo thông tin được sử dụng bởi Poker King để xác nhận vị trí của người chơi và cung cấp cho Poker King thông tin sai lệch và sai lệch về vị trí và nơi cư trú. Nếu bạn thử hành vi này, chúng tôi sẽ có hành động, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc tịch thu tiền trong tài khoản của người dùng.

5.11

Đại lý, lãnh đạo cộng đồng và lãnh đạo bang hội phải tuân thủ các điều khoản dịch vụ của nền tảng Poker King. Bất kỳ nỗ lực nào để quảng bá các sản phẩm cạnh tranh khác cùng loại hoặc chuyển nhượng người chơi Poker King sẽ dẫn đến việc tài khoản bị đóng và tiền bị tịch thu. Bất kỳ đại lý, cộng đồng hoặc lãnh đạo bang hội nào tham gia vào các hoạt động bị cấm bởi nền tảng, robot, AI, tiền quá mức, rửa tiền, lừa đảo và các nền tảng khác sẽ bị mất vĩnh viễn trình độ đại lý và tiền tài khoản và thu nhập đại lý của họ cũng sẽ bị tịch thu. Bất kỳ đại lý, lãnh đạo cộng đồng và lãnh đạo bang hội nào hỗ trợ hoặc mời người chơi từ khu vực cấm đến nền tảng, hoạt động theo cách vi phạm các điều khoản dịch vụ sẽ dẫn đến việc tài khoản bị đóng và tiền và thu nhập của cơ quan bị tịch thu.

6. Chính sách rút tiền

6.1

Chính sách và tiêu chuẩn cho người dùng rút tiền từ tài khoản người dùng. Poker King có quyền xác định các tiêu chí đủ điều kiện bổ sung mà người dùng cần đáp ứng để thực hiện một phương thức rút tiền cụ thể tại một thời điểm cụ thể.

7. Ngôn ngữ hoặc nội dung xấu

7.1

Người dùng không nên đăng bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, không đứng đắn, phân biệt chủng tộc, tục tĩu, phỉ báng, nói xấu hoặc đe dọa thông qua dịch vụ khi sử dụng chức năng trò chuyện, tùy chọn hình đại diện của người chơi hoặc liên lạc với nhân viên của Poker King hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào thường bị coi là xấu Tài liệu thông tin.

8. Mặc định

8.1

“Không ảnh hưởng đến các quyền khác, nếu người dùng vi phạm hoàn toàn hoặc một phần các điều khoản trong thỏa thuận, Poker King có quyền thực hiện các biện pháp mà họ cho là phù hợp, bao gồm chấm dứt thỏa thuận này hoặc các thỏa thuận khác với người dùng, ngay lập tức ngừng sử dụng dịch vụ của người dùng và đóng cửa Tài khoản của người dùng trên trang web hoặc các trang nhóm khác tịch thu tất cả tiền trong tài khoản của người dùng và / hoặc khởi xướng tố tụng pháp lý chống lại người dùng. “

8.2

Đối với tất cả các khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí và chi phí, bao gồm cả phí pháp lý và bất kỳ chi phí nào khác, gây ra bởi Để chống lại thiệt hại:

A. Bạn vi phạm thỏa thuận này toàn bộ hoặc một phần;
B. Bạn vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba;
C. Bạn sử dụng dịch vụ hoặc người khác sử dụng thông tin đăng nhập của bạn (được xác định bên dưới) để truy cập dịch vụ, bất kể
Bạn có được ủy quyền không?

9. Giới hạn trách nhiệm pháp lý.

9,1

Trong mọi trường hợp (bao gồm cả sơ suất), Poker King không bắt buộc phải gây ra bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, trực tiếp, gián tiếp hoặc thứ cấp (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh do sử dụng (hoặc sử dụng không đúng cách) các dịch vụ Hoặc thiệt hại kinh tế khác), ngay cả khi Vua Poker biết trước khả năng thiệt hại đó.

9,2

Trong thỏa thuận này

Select a platform

Feature of the application is that it weighs only 90 MB – while the standard PKW takes up more than 350 MB.

Select a platform

Feature of the application is that it weighs only 90 MB – while the standard PKW takes up more than 350 MB.

Tải trực tiếp từ điện thoại di động

Quét mã QR sẽ đi đến giao diện tải ứng dụng về máy

This site is registered on wpml.org as a development site.